Hvordan vi arbejder med ego state terapi

Ego- state terapi - en metode til at slippe din"problem del"

En af de hypnoterapeutiske metoder, vi anvender, er “Ego State Terapi”. Den er bl.a. velegnet til behandling af problemer­, som har rod i tidligere oplevelser. For de fleste menne­sker er der på ét eller andet tidspunkt sket noget, som har været ­traumatisk. Det kan enten være enkelt­stående oplevelser, eller det kan være gentagne svigt i barndommen, som har givet lavt selvværd. Det kan også være en dårlig vane, der har magten over dig.­

Hvad arbejder vi med

Det er en tilgang, hvor vi løser konflikter mellem en persons forskellige jeg-tilstande (”ego states”). En persons forskellige jeg-tilstande repræsenterer personens forskellige adfærdsformer og erfaringer, og de dannes i løbet af den normale personlighedsudvikling eller som en reaktion på traumati­ske oplevelser. Oprindeligt er hver jeg-tilstand dannet for at hjælpe eller beskytte personen på en eller anden måde. Princippet er, at den jeg-tilstand, der har skabt problemer for personen, mangler noget, fordi personen manglede noget, da den blev skabt. Denne mangel kan udbedres gennem en kontakt til jeg-tilstanden under hypnose.

Behandlingen

Under behandlingen fokuseres der på at skabe en fornemmelse af jeg-styrke. Vi skaber et “sikkert sted”, hvor du kan være tryg og føle dig godt tilpas. Desuden arbejder vi på at du tydeligt får fat i din ressour­cedel, din indre styrke­­­. Dernæst tager vi kontakt til det traumatiske materiale og de problematiske sympto­mer. Du får fat i (en) oplevelse(r) fra tidligere i dit liv, hvor tilsvarende følelser var i spil. Vi søger således i underbevidstheden efter bagvedliggende årsag(er) til symptomet. Ved at være i kontakt med tidligere oplevelser bearbejdes traumet. Du forestiller dig og oplever en anden løsning på problemet end den, der oprindelig var traumatisk, og det kan give en følelsesmæssig heling. Til sidst arbejder vi med den nærmeste frem­tid, hvor der er risiko for at symptomet vil være på spil igen. I denne fase afprøver du dine egne ressourcer og gør dem stærkere ved at opleve nye muligheder. På denne måde kan du udsætte dig selv for den svære situation under trygge rammer.­

De fleste giver udtryk for stort udbytte af en sådan behandlingsproces. Fastlåste, negative problemstillinger kan opløses og slippes.