Intensivt videreuddannelsesforløb i klinisk hypnose for psykologer, psykiatere og psykoterapeuter i klinisk praksis tilbydes af Lone Kærvang, Autoriseret Psykolog, Specialist & Supervisor i Psykoterapi og Europæisk Certificeret Hypnoterapeut.  Kurserne foregår i Psykologhuset i hjertet af  Aarhus.

Forløbet giver behandleren gode forudsætninger for at kunne anvende hypnoterapi i sit psykoterapeutiske arbejde, f.eks. i forhold til angst, depression, stress, spiseproblemer, traumer og seksuelle overgreb. Du kan allerede begynde at inddrage hypnose i din behandling efter grundkurset.

Hypnoterapi er en virksom behandlingsmetode og en behagelig måde at arbejde på for både dine klienter og dig som behandler. Med hypnoterapi kan man arbejde med fastlåste problemer og traumer på en nænsom, oplevelsesorienteret og kreativ måde, i kombination med andre psykoterapeutiske retninger. Hypnoterapi kræver tillid mellem klient og behandler – den psykoterapeutiske alliance vægtes højt og styrkes i denne terapiform.

Undervisningen består af teori, gennemgang af kliniske modeller, klientcases, demonstrationer, videoklip og øvelser/træning i udøvelse af hypnoterapi. Formålet med kurserne er, at du bliver i stand til at arbejde fleksibelt som hypnoterapeut ved at kunne anvende individuelt tilpassede, terapeutisk virksomme interventioner under trance, som en del af i dine psykoterapeutiske forløb. Grundlagsteori for Modul 2 og 4 er Psykodynamisk/ psykoanalytisk. For modul 3 er grundlagsteorien Kognitiv/adfærdsterapeutisk

Empirisk forskning viser positiv effekt af hypnoterapi. Metaanalyser viser, at inddragelse af hypnose i psykoterapi forbedrer udbyttet af behandlingen sammenlignet med psykoterapi uden hypnose. Du kan finde nogle udvalgte meta-analyser under mappen “Artikler om hypnose” her på hjemmesiden.

Deltagelse i kursus modul 2 og 3 kræver som minimum et grundkursus i klinisk hypnose, svarende til Modul 1 i Psykologhuset. Modul 4 kræver desuden grundlæggende erfaring med Ego state terapi (det får du f.eks. på modul 1-2).

Er du i gang med specialistuddannelse som psykolog? Kurserne kan godkendes. Læs mere her om under “Samlet kursusforløb i hypnoterapi”.

Hypnoterapeut

Modul 1 - Grundkursus i hypnoterapi

Teorier og empirisk forskning om klinisk hypnose. Om den hypnotiske tilstand, om klassiske induktionsmetoder og individuelt tilpassede tranceinvitationer, hypnotiserbarhed, tegn på trance, om generelle principper for opbygning af en hypnosesession og kliniske anvendelsemuligheder. 

Modul 2 - Kursus i ego state terapi

Teori om og anvendelsesmuligheder med Ego state terapi/ hypnoanalyse. Ego State terapi er en psykodynamisk orienteret tilgang, udviklet fra familieterapi og traumebehandling. Metoderne er egnet til bl.a. behandling af  fobier, angst , overgreb, traumer, selvværdsproblemer og andre fastlåste følelsesmæssige tilstande. 

Supervision Hypnose

Modul 3 - Depression og angst behandlet med hypnoterapi

Vi vil på kurset arbejde med hypterapeutiske metoder af særlig relevans for personer depression. Metoder, der øger klientens håb & indre ro, kognitiv fleksibilitet, lindring af skyldfølelse & selvbebrejdelser, rumination/ bekymringstanker, søvnforstyrrelser, årsager og vedligeholdende mekanismer ved depression.

Modul 4 - Vidergående kursus i ego state terapi

Teori om og anvendelsesmuligheder med Ego state terapi/ hypnoanalyse. Ego State terapi er en psykodynamisk orienteret tilgang, udviklet fra familieterapi og traumebehandling. Metoderne er egnet til bl.a. behandling af traumer, fobier, angst , overgreb, selvværdsproblemer og andre fastlåste følelsesmæssige tilstande. 

Hypnoterapeut Hypnose Lone Kaervang
Klinisk hypnose hypnoterapeut

Samlet kursusforløb i hypnoterapi

er et intensivt kursusforløb i hypnoterapi, der forløber over 4 weekender, svarende til Kursusmodulerne 1-4. Det giver dig de bedste forudsætninger for at arbejde fleksibelt og behandlingsorienteret med dine klienter. 

På kurserne vil hypnoterapien sættes ind i en integrativ psykoterapeutisk ramme (psykodynamisk/ psykoanalytisk og kognitiv/ adfærdsterapeutisk).

Foredrag

Tekst kommer senere

Hypnoterapeut Hypnose Lone Kaervang

Praktiske informationer

Tid & sted: Hypnoterapi kurserne foregår i Psykologhuset Sdr. Palæ, Sønder Allé 10,  Aarhus C. 1. kursusdag/lørdag er kl. 09.30-17.00 og 2. kursusdag/søndag er kl. 08.30-16.00.

Prisen for et 2 dages weekendkursus er 4000 kr. (ved tilmelding senest 1. juni 24) Ved samlet tilmelding til min. 3 kurser gives rabat. Pris for 3 kurser er 10800 kr., eller alle 4: 14400 kr. Efter 1. juni: 4500 kr. pr kursus, eller 16000 kr for alle 4 kurser.

Min. antal deltagere er 8. Max. antal deltagere på kurserne er 15.

Tilmelding sker pr mail til kaervang@pc.dk. Du er sikret en plads på kurset, når du har betalt. Tilmelding til et kursus er bindende, når indbetalingen har fundet sted.

Afbudsregler: Et evt. afbud til et kursus skal ske senest 1 måned før det pågældende kursus. Ved senere afbud skal der – uanset årsagen – betales fuld kursuspris, med mindre jeg har en kursist på venteliste, som kan træde til. Har man indbetalt kursusgebyr og framelder rettidigt, er det muligt at få det fulde kursusbeløb tilbagebetalt (dog fraregnet et administrationsgebyr på 300 kr.), hvis der er 8 tilbageværende kursister, således at kurset/kurserne stadig kan gennemføres. Man kan ikke selv overdrage sin kursusplads til en anden deltager, uden forudgående aftale med underviser.

Kurserne er godkendt til psykologernes specialistuddannelser inden for voksenområdet. Kursusholder har registreret kurserne i DP’s specialistuddannelsessystem, og de er godkendt til alle specialistuddannelser i voksen retning samt til Systematisk  Efteruddannelse for sygesikringspsykologer:

Modul 1 (grundkursus) er godkendt 12 timer under Specialiseringsmoduler, op til grænse på 24 timer i Sundhedspsykologi, Psykoterapi og Psykotraumatologi, samt øvrige tværgående modul indtil grænsen på 24 timer.
Systematisk Efteruddannelse: Behandling (kat. 10 og 11).

Modul 2 (ego state kursus) er godkendt 12 under Specialiseringsmoduler, op til grænse på 24 timer i Sundhedspsykologi, Psykoterapi og Psykotraumatologi, øvrige tværgående modul indtil grænsen på 24 timer.
Systematisk Efteruddannelse: Behandling (kat. 1,2 og 9).

Modul 3 er godkendt 12 timer: Specialiseringsmoduler i Psykoterapi og Psykopatologi, kognitiv grundlagsteori, samt øvrige specialistuddannelser i voksen retning: tværgående modul. Systematisk Efteruddannelse for sygesikringspsykologer: Behandling (kat. 10 og 11).

Modul 4 er godkendt 12 timer: Specialiseringsmoduler, op til grænse på 24 timer i Sundhedspsykologi, Psykoterapi og Psykotraumatologi, øvrige tværgående modul indtil grænsen på 24 timer
Systematisk Efteruddannelse:  Behandling (kat. 1,2 og 9).

 

Krav til deltagerforudsætninger for kurser, der godkendes til psykologers specialistuddannelser: Mindst 75 % udgøres af psykologer, læger samt anden relevant akademisk faggruppe, og max. 25 % udgøres af andre faggrupper (som f.eks. sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter, mv.). Andre akademikere end psykologer skal have en relevant uddannelse i forhold til de specialistuddannelser, som er kursets målgruppe. Alle deltagere, der optages på kurserne skal have en specialiseret uddannelse i og erfaring med psykoterapi. Deltagersammensætningen ved kurserne lever op til DP’s regler. Giv besked om igangværende specialistuddannelse i forbindelse med din tilmelding.

Hypnoterapeut

Ønsker du selv at prøve hypnose først?

Det er en god idé at have erfaringer med hypnoterapi på egen krop inden eller under en uddannelse i hypnoterapi, enten individuelt eller i gruppe. Fordelen ved at deltage i grupper, er at du oplever læring ved at være vidne til andres hypnosebehandling.