Modul 1-4 - Hypnose
Samlet kursusforløb i hypnoterapi

Supervision Hypnose

Det intensive kursusforløb i hypnoterapi forløber over 4 weekender i efteråret-vinteren 2024-25. Det er rettet mod psykologer, psykiatere og andre sundhedsfaglige behandlere, der har psykoterapeutisk uddannelse og praksis.

Hypnoterapi er en virksom behandlingsmetode og en behagelig måde at arbejde på for både dine klienter og dig som behandler. Med hypnoterapi kan man arbejde med fastlåste problemer og traumer på en nænsom, oplevelsesorienteret og kreativ måde, i kombination med andre psykoterapeutiske retninger. På kurserne vil hypnoterapien sættes ind i en integrativ psykoterapeutisk ramme. Grundlagsteorierne er psykoanalystisk/ psykodynamisk og kognitiv/adfærdsterapeutisk . Hypnoterapi kræver tillid mellem klient og behandler – den psykoterapeutiske alliance vægtes højt og styrkes i denne terapiform.

Jeg anbefaler et samlet forløb, da det giver dig de bedste forudsætninger for at arbejde fleksibelt og behandlingsorienteret med dine klienter. Du kan få et sammenhængende kursusforløb i hypnoterapi ved at tage de 4 beskrevne moduler. Du får størst udbytte af forløbet,  når du mellem kursusmodulerne gør dig erfaringer med/ træner hypnoterapi og dermed gradvist opbygger dine kompetancer som hypnoterapeut.

Du får 10 % rabat, når du tilmelder dig min. 3 kurser. Det er muligt at tilmelde sig Modul 2-3-4 i Psykologhuset, hvis du har taget et tilsvarende grundkursus et andet sted. Det er også muligt at starte med at tilmelde sig grundkurset i Odense i foråret 2024 (datoer ikke fastlagt) eller den 14.-15. september 2024 i Aarhus (modul 1), hvis du ønsker mere kendskab til metoden, inden du beslutter dig for om du ønsker at fortsætte.

Underviser og kursusansvarlig er Specialist & Supervisor i Psykoterapi & Hypnoterapeut Lone Kærvang

Kurserne kan godkendes til flere af psykologernes specialistuddannelser. Kursusholder registrerer kurserne i DP’s specialistuddannelsessystem.

I Specialist i Psykoterapi godkendes kurserne under Anden teoretisk retning (Varighed max. 30 timer). Anden teoretisk referenceramme svarer til emneområde 12.4.4.2.3.

På denne del af specialiseringsmodulet får du 30 timers undervisning i teori og metode i psykoterapi inden for andre referencerammer end din valgte hovedretning. På kurserne undervises der i grundlagsteori og klinisk teori, sammenhængen herimellem og empirisk forskning vedrørende den pågældende teori.

Kursusmodulerne 1, 2 og 4 indeholder metodetræning (hypnoterapi, ego state terapi) og mindst 6 timers undervisning i grundlagsteori inden for Psykodynamisk/ psykoanalytisk hovedretning (i alt 36 t). Kursusmodulerne 1 og 3 indeholder metodetræning (hypnoterapi) og mindst 6 timers undervisning i grundlagsteori inden for Kognitiv/ adfærdsterapeutisk hovedretning (i alt 24 t).

I Specialist i Sundhedspsykologi godkendes kurserne under Specialiseringsmodulet. Teori og Intervention i det kliniske arbejde svarer til emneområde 11.4.4.2.2.

Hypnoterapi er en anvendelig og relevant metode inden for sundhedspsykologi. Modulet kan sammensættes af 2-3 forløb, hvor det korteste forløb er minimum 30 timer, svarende til emneområde 12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme i specialistuddannelsen i psykoterapi. Med kursusmodulerne 1-4 kan du få godkendt 36 t inden for psykodynamisk referenceramme og yderligere 12 t inden for kognitiv-adfærdsterapeutisk referenceramme.

I Specialist i Psykotraumatologi kan kurserne godkendes inden for Specialiseringsmodulet, hvor Interventionsdelen på 48 timer består af intervention på individuelt plan i relation til akutte traumer (12 timer) og  intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer (12 timer). Hypnoterapi og ego state terapi er effektivt i f.t. traumebehandling.

Tidligere kurister siger

Jeg ville ikke have undværet nogen af de 4 kurser. Der er ikke noget jeg har savnet. Det var har været godt at øve imellem kurserne. Jeg kan også selv mærke effekten af hypnoterapi. Det giver så meget til kroppen. Læringsrummet har været trygt og respektfuldt.
Kursus
Metoden taler til mig. Virkningen er god. Jeg føler mig tryg ved det og har lyst til at gå videre. At eksperimentere. Der har været rummelighed på holdet, jeg har kunne være mig. Det har været inspirerende.
Kursus

Praktisk information

Datoer

4 weekender: 14.-15./9 & 26.-27./10 2024 samt 11.-12./1 & 1.-2. marts 2025.

Klokken

Lørdage kl. 9.30-17 & søndage kl. 8.30-16

Adresse

Sønder alle 10 3tv, 8000 Aarhus C

Deltagere

Psykologer, andre sundhedsfaglige akademikere, og max. 25 % andre med psykoterapeutisk specialisering

Pris

14400 kr.

Tilmelding

kaervang@pc.dk

Tilmeldingsfrist: 10. august 2024.